خرید کشتی و انواع شناورهای دریایی

طراحی انواع بارج ، یدک کش ، لنج فایبر گلاس ، شناورهای مسافربر ، Crew Boat ، لندینگ کرافت ، پانتون ، شناورهای ماهیگیری ، قایق تفریحی
---------------------------------------- --------------------
ساخت و تعمیر انواع بارج ، یدک کش ، لنج فایبر گلاس ، شناورهای مسافربر ، Crew Boat ، لندینگ کرافت ، پانتون ، شناورهای ماهیگیری
---------------------------------------- -------------------
خرید و فروش انواع بارج ، یدک کش ، لنج فایبر گلاس ، شناورهای مسافربر ، Crew Boat ، لندینگ کرافت ، پانتون ، شناورهای ماهیگیری

www.ssshipco.com
نام: کشتی پایدار جنوب
تلفن: 09174973219
آدرس: 37 کیلومتری غرب بندرعباس - مجتمع کشتی سازی

نوع فعالیت: 
کشتیرانی