راننده جوياى كار

راننده آشنا و مطمئن با ماشين سمند جوياى كار ميباشد. لطفا در صورت نياز اعلام فرمائيد:

با تشکر
ساعی
09121898172

نوع فعالیت: 
آگهی ها