تعاونی مسکن کارکنان شهرداری منطقه-18

پروژه های 2058 , 2114 , 399 , 398 , 468 , نخل , کوهک

بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست میگردد تا این صفحه و دیگر لینکهای زیر را بطور مرتب مشاهده کنید:

http://www.tavoni-m18.com/
http://www.outoftheunknown.com/index.php/tavoni-m18
http://o.890m.com
http://tavoni-m18.blogfa.com

ضمنا" خواهشمند است جهت اطلاع رسانی بموقع، هماهنگی و انجام کارهای در دست اقدام آدرس ایمیل و یا شماره تلفن خود را به آدرس ایمیلهای اعضاء زیر ارسال نمایند:

fa.na.meybodi@gmail.com

مزید استحضار کلیه اعضاء:
"سایت بنگاه.نت هیچ گونه ارتباط کاری با آقای نمازی ندارد. بجز اینکه علاوه بر عضویت در پروژه 2114، با هدف اطلاع رسانی، سرعت دهی در پیشرفت کارها و بصورت مجانی این صفحه در سایت قرارگرفته است"

نوع فعالیت: 
مسکن و املاک