ماهی تازه -2

الف - ماهی تازه
---------------
نحوه ارسال با هواپیما
بسته بندی در یونولیت بهمراه یخ خشک
وزن خالص ماهی در هر یونولیت 20 کیلوگرم
وزن ناخالص حدود 28 کیلوگرم
ارسال تا دو بار در هفته از شیراز به پرت
ماهی هم به صورت شکم پر whole وهم شکم خالی gutted قابل عرضه میباشد
هر محموله حداکثر تا 3 تن ناخالص
ولی برای شروع پیشنهاد میشود تناژهای کمتر مثلا 500 کیلوگرم ارسال گردد
ارسال بار یکهفته پس از دریافت LPO

ب - ماهی منجمد
--------------
نحوه ارسال با کشتی
بسته بندی در کارتن
حمل در کانتینر یخچالی 20 و 40 فوتی
کانتینر 10 و 20 تنی
ظرفیت ارسال تا 1000 تن در سال
ارسال بار 20 روز پس از دریافت LPO
ولی برای شروع پیشنهاد میشود از تناژهای 20 تنی استفاده شود
بسته بندی در سه نوع سوخاری- تکی-وسه تایی وکیوم جهت سوپر مارکتها ودر کارتنهای 13 کیلویی میباشد
همه انواع ماهی منجمد- شکم خالی وبدون استخوان میباشند
شما میتوانید عکس های بسته بندی وماهی تازه را مجددا اتچ میکنم ضمیمه نمایید
اولین نمونهfresh را از 10 روز اینده میتوانیم بفرستیم
اندازه هر ماهی قبل از عمل اوری بین 450 تا 600 گرم میباشد

20 در صد تخفیف سایت بنگاه.نت
تماس: bongah.net@gmail.com --- ahabibagahi@gmail.com

نوع فعالیت: 
آگهی ها