دو نبش
 • خانه برای فروش
 • ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠قیمت
 • ميرداماد تهران
 • ١ :تعداد اتاق آپارتمان-۳۴۵متری
 • همکفطبقه
 • ۱۳۸۴ سال ساخت
 • نشانی
  خ نفت
 • ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠ کد پستی
 • پارکینگ : دارد
  انباری : دارد
  آسانسور : دارد
  بالکن : دارد