• خانه برای فروش
 • ۲۵۸۰۰۰۰۰قیمت
 • جناب هریس
 • ۲ :تعداد اتاق زمین-۷۸متری
 • ۲ طبقه
 • ۱۳۷۹ سال ساخت
 • نشانی
  7897
 • ۳۲۵۸۷۴۱۵۸۸ کد پستی
 • پارکینگ : دارد
  انباری : ندارد
  آسانسور : ندارد
  بالکن : ندارد